Sosiallærer

Innhold

Sosiallærer er knyttet opp mot ungdomstrinnet, men vi inkluderer også 7. trinnet når det gjelder jente- og guttegruppene våre.

Kontakt

Hilde Forslund
98253372
hilde.forslund.kjaraas@larvik.kommune.no

Tema i gruppene

Disse gruppene går over noen uker og jeg jobber her sammen med helsesøster.
Her tar vi for oss temaer som: egne grenser, ungdom og funksjonshemming og seksualitet og kroppen vår.

Vi skal også i år samarbeide med Thor Heyerdal videregående, slik at det blir mest mulig likt på alle nivåer i skoleløpet.

Arbeidsoppgaver

  • Elevråd, hver uke og her er jeg elevrådslærer.
  • Kino, dette skjer på kveldstid ca. hver 14. dag.
  • Elevene velger kinoforestillingen på elevrådet.
  • Bowlingkvelder
  • Trivselsundersøkelsen
  • Jente og gutte- grupper m/ helsesøster
  • Nyttårsball, hver januar.
  • Ridderrennet på Beitostølen, deler ut info og er behjelpelig med søkeprosessen. Dette skjer først i januar, søknadsfrist 1. desember.
  • Røde Kors, sommerskole. Her søker vi for elever eller familier.
  • Leirskole, helikoptertur og Oslo -tur. Dette rullerer og skjer hvert tredje år.
Til toppen