• Telefon 33 17 25 00
  • E-post Send e-post
  • Besøksadresse Kråkefjellveien 1a, 3274 LARVIK
  • Rektor Linda Bøyum Fremming

Administrasjon

Anette Holt Teamleder
Bjørn Andre Carlsen Teamleder og SFO-leder
Linda Bøyum Fremming Kst. rektor
Nina Van Gasteren Skolesekretær
Til toppen