Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Geir Torgrimsen Styremedlem
Kim Aleksander Mo Nestleder
Lene Wirgenes Styreleder
Marianne Oddvarsdatter Karlsen Styremedlem
Merhawit Haileslas Gebrehiwet Styremedlem
Ørjan Wisth Torgersen Kasserer
Torild Sønsthagen Sekretær
Til toppen