Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Anita Birgitte Nielsen
Elin Rismyhr Eriksson
Ida Nesse Sommereng
Kathleen Hansen
Lene Wirgenes
Ola Vebjørn Halden
Thor Kristian Larsen Leder og sekretær
Til toppen