Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Charlotte Smith Systad
Håvard Nilssen
Kim Aleksander Mo Nestleder
Lene Wirgenes Styreleder
Marianne Oddvarsdatter Karlsen Styremedlem
Miriam Oddsdatter Dahle
Monita Martine Holhjem Lillelien
Ørjan Wisth Torgersen Kasserer
Til toppen