Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Camilla Wierød
Jeanette Waal
Kathleen Hansen
Kristoffer Jørgensen
Lillian Sissel Kristine Sandnes Gotteberg
Thor Kristian Larsen Leder og sekretær
Til toppen