Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Charlotte Smith Systad Foresatt
Hilde Forslund Lærer
Kim Aleksander Mo Foresatt
Lene Wirgenes Foresatt
Linda Bøyum Fremming Rektor
Ørjan Wisth Torgersen Foresatt
Silje Løwe Ansatt
Tonje Hellingsrud SFO leder
Til toppen