Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Dorthe Kyvik Bårnes Politiker
Geir Torgrimsen FAU representant
Hilde Forslund Lærer
Kristine Gilding Håkestad Lærer
Laila Eliassen Politiker, vara
Lena Marie Hendricksen SFO leder
Linda Bøyum Fremming Rektor
Marianne Oddvarsdatter Karlsen FAU representant
Til toppen