Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Asta Kobro Lærer
Cecilie Korsdal Andre ansatte
Dorthe Kyvik Bårnes Politiker
Laila Eliassen Politiker, vara
Thor Kristian Larsen Foreldrerepresentant
Tone Langerud Rektor
Til toppen