Informasjon til foreldre 20. april 2020

Kjære foresatte på Frøy skole!

Takk til alle dere foresatte for den ekstra innsatsen dere gjør for ongane deres i denne spesielle tida for alle. Vi på skolen ønsker å bidra så godt vi kan for å legge tilrette for at hverdagen skal gli så godt som mulig.

Vi har flere elever som har vært noe på skolen i disse dager, mens mange får tett oppfølging på hjemmebane av sin kontaktlærer.

Fra neste uke begynner elevene på 1-4. trinn med full skoledag igjen, og med sfo tilbud. For å legge tilrette på en best mulig måte, er det anbefalingene fra folkehelseinstituttet som er førende.

Vi vil ha små og faste grupper, fast personell pr gruppe. I tillegg vil det legges til rette for god håndhygiene både for elever og ansatte! Det blir økt fokus på renhold, og mye av undervisningen og tida på skole/sfo skal benyttes utendørs.

Elever og ansatte som er syke, må være hjemme fra skole/sfo en dag etter at de er symptomfrie.

Dagsplan for eleven på 1-4. trinn og sfo, blir sendt ut i slutten av denne uka. Det samme gjelder for elever som har utvida tilsynsordning.

Det vil komme mer info på skolens hjemmeside – Følg med der!

Ta gjerne kontakt med skolen/ kontaktlærer for ytterligere informasjon.

 

Tone Langerud

Rektor Frøy skole

92 20 96 42

Tone.langerud@larvik.kommune.no

Til toppen