Informasjon angående oppstart 1-4. trinn og SFO fra mandag 27. april.

Innhold

Vi er nå klare for å ta i mot alle elever på  1.-4. trinn og sfo elever fra neste uke.

24.04,20
Kjære foresatte på Frøy skole.
                                                                                   

Vi er nå klare for å ta i mot alle elever på  1.-4. trinn og sfo elever fra neste uke.

Tidligere har vi gitt tilbud om tilsyn for våre sårbare elever. I tillegg har vi lagt til rette for familier som har samfunnskritiske oppgaver. Dette har vi fått til, og det vil fortsette med.

 

Gjenåpningen av grunnskolen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass.

Fra mandag 27. april starter skole og SFO igjen for 1.-4.trinn. 5.-10. trinns elever vil fortsette å få opplæring via fjernundervisning inntil videre. Ifølge regjeringen er målet å få alle elever tilbake til skolen før sommerferien.

 

Åpningen av skolene er basert på faglige råd og erfaringer regjeringen har tilegnet seg om koronasmitte blant barn og unge.

For å forebygge smittespredning presenterte regjeringen den 20. april Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020.
Smittevernveilederen gir føringer og anbefalinger til driften av skolene og SFO, og er et godt utgangspunkt for å organisere den nye skolehverdagen.
Jeg har fått gode tilbakemelding fra rektorene på at de ansatte på skoler og SFO har arbeidet godt med dette.

 

Følgende punkter gjelder:

 1. Redusere kontakthyppighet

 • Barna deles inn i faste grupper
 • Gruppene skal organiseres slik at barn og voksne har nærkontakt med så få som mulig. 
 • Bruken av utetid skal økes. Dette innebærer bl.a større grad av uteskole.
 • Det blir  hente- og leveringspunkter med foresatte og barn utenfor avdelingene.
 • De voksne må holde god avstand til hverandre

 

 1. Rutiner for hygiene og renhold:

 • Hyppig renhold og hygienetiltak gjennomføres.
 • Det er ikke lov å ta med seg private leker/ eiendeler på skolen.
 • Det serveres ikke mat på SFO i denne perioden, elevene må ha med navnet matboks og drikkeflaske som oppbevares i skolesekken.
 • Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem. 

 

 1. Syke barn og voksne

 • Barn og ansatte skal ikke møte i skolene selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • En foresatt med luftveissymptomer skal ikke hente eller bringe barn til skolen.
 • Ved påvist korona-smitte hos barn, foresatte eller ansatte vises til gjeldende karantene- og isolasjonsregler. 

 

Følg ellers med på skolens hjemmeside – Og ta kontakt ved behov.

Mvh.

Tone Langerud

Rektor Frøy skole

Tone.langerud@larvik.kommune.no

92 20 96 42

 

Til toppen