Til foresatte på Frøy skole.

Informasjonskriv angående foresatte med samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilte omsorgsbehov.

Alle skoler er som kjent stengt. Følg med på Visma meldinger og skolens hjemmeside.
Der blir det gitt fortløpende informasjon.

Frøy skole sender ut spesifikk informasjon i forhold til to områder:

 • Foresatte med samfunnskritiske funksjoner med behov for barnehage- og skole/SFO tilbud, kan få tilbud om dette etter gitte retningslinjer.

Gjeldende retningslinjer:

 • Begge foresatte må ha samfunnskritiske funksjoner
 • Eneforsørgere med samfunnskritisk funksjon
 • Er en eller begge foresatte i karantene, skal barnet også være hjemme

Følgende funksjoner er definert som samfunnskritiske:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester

Bekreftelse fra arbeidsgiver.
Det må foreligge bekreftelse på samfunnskritisk funksjon fra arbeidsgiver.

Tilbud
Barnehagen vil gi et omsorgstilbud til barna.
Elever som kommer på skolen vil få et omsorgstilbud, og samme opplegg som barn i hjemmeundervisning.
Skoleskyss, der eleven har ordinær rett til dette, blir organisert fra tirsdag.

Avklaring av omfang
Omfang av behovet må avklares med styrer, SFO-leder eller rektor.

Det oppfordres til at all kommunikasjon foregår digitalt eller pr telefon for å begrense smittespredning i befolkningen.

Slik melder du inn behov for omsorgstilbud
Du må oppgi navn, stilling, sivilstand og hvilke omsorgstilbud du har behov for angitt med dag(er) og klokkeslett.

Skole
Send epost til rektor ved barnets skole ved å klikke på rektors navn i listen under. 
Tone.langerud@larvik.kommune.no

 

 •  Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Det vil bli tilbudt en ordning med barnepass for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas på andre måter når barnehager og skoler er stengt. 

På Frøy skole betyr det følgende:

 • De av dere som har barn under 12 år og ikke har andre muligheter til barnepass, melder behov om dette på mail til rektor.
 • Skolen vil så langt det lar seg gjøre i forhold til bemanning legge til rette for barnepass / SFO ordning fra mandag morgen.
 • Elever i risikogrupper er særlig sårbare for smitte. Det bør derfor i samråd med lege avgjøres om tilbudet er forsvarlig for ditt barn.
 • Send mail om eventuelt behov til undertegnede i løpet av 14. mars.

Tone Langerud

92209642

Rektor Frøy skole

Tone.langerud@larvik.kommune.no

 

Til toppen