Informasjon angående behov for avlastning/barnepass og unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov - torsdag 19.03.2020.

Innhold

Kjære foresatte på Frøy skole. Det er krevende tider for oss alle, og ikke minst for dere som er foreldre på Frøy.

Føringer i forhold til kontaktlærere, elever og foresatte.

Denne uka har vi først og fremst lagt føringer i forhold til kontaktlærere, elever og foresatte.
Mange har gitt tilbakemelding på at dette fungerer godt, mens enkelte har utfordringer.
Jeg oppfordrer til en god dialog med skole-hjem i disse tider. Dette gjør vi sammen

Behov for avlastning/barnepass.

Flere av dere har gitt uttrykk for behov for avlastning/barnepass.
Vi jobber med å rigge avlastning/barnepass fra uka.
Hvordan dette tilbudet blir, hvem som får og hvordan vi skal organisere det, kommer jeg tilbake til, så fort det blir klarert med kommunens ledelse.
I forhold til dette legger jeg ved oppdatering fra Utdanningsdirektoratet 18.03.

Unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov.

"Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov.
Disse er det viktig å ta vare på.
Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet."

Barn som barnevernet gir til hjelpetiltak til.

"Utdanningsdirektoratet har avklart med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og Helsedirektoratet at dette også handler om de barna som barnevernet gir hjelpetiltak til, barn i fosterhjem eller barn som kommunen av andre årsaker mener har et særskilt behov.
Det er viktig at skole, barnehager og barnevern gjør konkrete og individuelle vurderinger av hvilke barn som bør få dette tilbudet."

For å hindre spredning av smitte må kommunene ha en restriktiv praksis.

Sosiallærerne tilgjengelig

Fra i dag vil også sosiallærerne våre være tilgjengelig for en prat med de elever/foresatte som har behov for det – Eget info skriv på hjemmesida vår med tittelen: Hjerterom.

Sosiallærerne: Hanne Ingersdatter : 90064473 – Hilde Forslund: 98253372

Ta gjerne kontakt med undertegnede på mail:

Tone.langerud@larvik.kommune.no

92209642

Gode tanker til dere alle !!

Til toppen