Allidrett for barn/ungdom med særskilte behov.

Larvik kommune har et veldig godt treningstilbud tilpasset vår elevgruppe.

Dette tilbudet skal gi barna/ungdommene et godt fundament for et aktivt liv, hvor
de får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter.
Gjennom varierte og allsidige aktiviteter får barna/ungdommene et godt utgangspunkt for å være aktive senere i livet, og stimulere dem fysisk, motorisk, sosialt og mentalt.

Informasjon om tilbudet finner du her.

Allidrett For Barn
Til toppen