Åpning av skolen for alle elever - hurra !

Informasjon rundt skolestart mandag 11. mai.

Kjære foresatte ved Frøy skole.

Nå roper vi hurra og gleder oss til skoleåpning for alle elever til mandag.

Smittevern reglene blir ivaretatt slik som er beskrevet fra Folkehelseinstituttet.
Det er fint om dere kan lese igjennom disse veilederne fra Utdanningsdirektoratet:
Smittevernveileder 1.-7. trinn.
Smittevernveileder ungdomsskole

Følg ytterligere informasjon på skolens hjemmeside i løpet av ettermiddagen.

Dere som ikke har anledning til å transportere selv, men har behov for spesialskyss, må melde fra til teamleder Bjørn Andrè, så raskt som mulig: 982 31 088.

Vi lager 17. mai tog fra Frøy skole på mandag. 
Ta gjerne med flagg, og eventuelt pent tøy.

Film av toget blir sendt til Østlandsposten.

Vi gleder oss til en mer normal skoledag.

Takk for all tålmodighet i disse krevende tider.

Med vennlig hilsen
Tone Langerud, rektor Frøy skole

Til toppen