Litt informasjon om siste skoledag fredag 18. desember.

Alle elever slutter kl 12.00 denne dagen. Så det vil si at det ikke er tilsyn eller SFO denne dagen.

Dette betyr:
- Elevene som vanligvis er på SFO og tilsyn må hentes kl. 12.00.
- De som vanligvis har drosje kl. 12.00 får drosje også denne dagen.
- Elevene som går på ungdomstrinnet må hentes kl. 12.00.

Ta kontakt med kontaktlærer om det er noe som er uklart.

Ønsker å takke alle sammen for et godt samarbeid denne høsten, og vil benytte muligheten til å ønske alle en god jul og et godt nytt år!

Mvh

Ledelsen på Frøy

Til toppen